START ARTISTS KONSTFÖRENINGAR ANMÄLAN OM OSS UTSTÄLLNINGAR PG ARTCLUB IN ENGLISH


Bengt Lindström

Bengt Lindström, konstnär, målare Född 1925 i Storsjö kapell, Jämtland. Bengt Lindström avled den 28 januari 2008 i sin bostad i Njurunda, söder om Sundsvall.

Bengt Lindström är en av våra mest internationellt kända konstnärer, som efter studentexamen i Härnösand år 1944 flyttade till Stockholm där han gick i Isaac Grünewalds målarskola under ett år. Därefter studerade han vid olika konstskolor i Köpenhamn, Chicago och Paris.

Till Paris kom han vid 22 års ålder och där studerade han vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. Han har bott och verkat i Paris sedan år 1948 men tillbringar somrarna i Sverige. Han har en ateljé i Kvissleby söder om Sundsvall.

Bengt Lindström hade sin första separatutställning i Sverige år 1954 på Gummessons konstsalong. Under 1950-talet kom han i kontakt med COBRA-gruppen i Frankrike. Gruppen arbetade med färger som ett uttrycksmedel i sig självt, något som Lindström anammade i sitt måleri. Han har också funnit inspiration i nordisk mytologi, vikingatiden och folkkonst? från olika länder och epoker. Sedan mitten av 1960-talet har Bengt Lindström haft utställningar på många platser i Europa och Asien. Han har gjort offentliga utsmyckningar som utomhusskulpturer och väggmålningar. En av hans mest känd utomhusskulpturer är det stora Y:et som står vid infarten till flygplatsen Midlanda, Timrå.

Konstnären Bengt Lindström och hans hustru Michèle donerar sin konstsamling till Länsmuseet Västernorrland i Härnösand. 

UTBILDNING
Isaac Grünewalds målarskola.
Konstskolor i Köpenhamn, Chicago och Paris.
André Lhotes och Fernand Légers målarskolor. 

UTSTÄLLNINGAR
Första separatutställning i Sverige år 1954 på Gummessons konstsalong.
Plus ett hundratal världen över.

 Biografier över konstnärer

Karl Höglund               Tanya Gorchunova

Angelica Wiik              Stan Wys

Bengt Lindström

Madeleine Pyk

Margareta Gelles

Max Papart

Natalia Johansson

Simon Andrews

Sven Lidberg

Peter Dahl

Danka Jaworska

Joakim Allgulander

Louise Fenger-Krog

Karel Appel


Copyright: PG Konst

Cookies | Sitemap | Kontakta oss|PG Konst - Konsthandlare i Stockholm för kvalitetskonst.  

Logga in som administratör